Snižování emisí škodlivých látek

Budoucnost automobilu ve značné míře závisí na efektivní technice ke snížení emisí škodlivin. Tyto úlohy by samotný katalyzátor nesplnil. Díky mnoha odborným zkušenostem v oblasti motorů a více než 30-letým zkušenostem sériové výroby dodává Pierburg systémy sekundárního vzduchu, AGR-systémy a výfukové klapky, aby byly splněny současné platné hraniční hodnoty a rovněž aby odpovídaly vysokým nárokům i v budoucnu.

Již na počátku devadesátých let vyvinula společnost Pierburg systém sekundárního vzduchu pro další efektivní úpravu spalin. Bylo to nutné v důsledku neustále se rozevírajících nůžek mezi surovými emisemi a požadovanými hraničními hodnotami.

Sekundární vzduch kromě toho podporuje katalyzátor ve fázi zahřívání motoru, protože přímo po studeném startu nemá katalyzátor účinek na čištění spalin. Je připraven k provozu teprve při teplotě "light-off" 300-350 stupňů Celsia. Při vhánění sekundárního vzduchu do výfukového potrubí dochází k exotermní oxidaci nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Unikající teplo způsobí, že katalyzátor své provozní teploty dříve dosáhne. Sekundární ventilátor je radiální konstrukce a je poháněn DC-motorem. Motorový prostor je od čerpací jednotky zapouzdřený, aby byl motor chráněn před agresivním kondenzátem spalin a současně byl zaručen jeho tichý provoz.

Díky různým druhům ventilů sekundárního vzduchu, pneumatickým nebo elektrickým, s tlakovým čidlem nebo bez tlakového čidla, napomáhá Pierburg k připravenosti optimálních systémů také pro budoucí aplikace.

Snížení emisí díky zpětnému vedení spalin

Dalším prostředkem ke snížení emisí je zpětné vedení spalin (AGR). Aby bylo možné dodržet budoucí emisní limity, jsou na systém kladeny vysoké požadavky. Nízké tolerance si vyžadují systém EGR s uzavřeným regulačním okruhem. V závislosti na spalovacím motoru je to regulace polohy nebo regulace hmotnosti vzduchu.

Působení zpětného vedení spalin spočívá ve snížení teploty spalování u vznětových a benzínových motorů. Tato snížená teplota snižuje vznik oxidu dusíku. U benzínových motorů dochází současně k zaškrcení motoru při dílčím zatížení, a tím ke snížení spotřeby.

Množství ventilů AGR, počínaje robustním pneumatickým ventilem s modulací otvíracího řídícího tlaku, až po elektromotorické ventily AGR, vykazuje při vysokých nastavovacích silách velmi dobrou přesnost regulace a vysokou dynamiku.

Ventily AGR ve spojení s hliníkovým chladičem Pierburg a výfukovými klapkami k řízení diference tlaku umožňují další významné snížení oxidu dusíku. Inteligentní integrace všech komponent AGR jako jsou ventily, klapky, bypass, chladiče a vedení umožňují nenákladné řešení s dlouhou životností.


Značky jsou chráněny.

Pierburg GmbH

Alfred-Pierburg-Str. 1
41460 Neuss
Germany
Telefon: +49 2131 520 01Fax: +49 2131 520 645E-MailRoute