Nehlučný Range Extender je odpovědí na strach z dojezdu

V současné době provádí společnost Rheinmetall Automotive úspěšný testovací provoz systému Range Extender vyvinutého společně s FEV GmbH pro elektromobily. Pokusné vozidlo na bázi automobilu FIAT 500 právě obstálo v celé řadě testů společnosti Rheinmetall Automotive. Ohlas zákazníků na zkušební jízdy u různých výrobců automobilů přitom podtrhuje význam cílů vytyčených v rámci vývoje agregátu. Mimořádná pozornost byla věnována snížení hlučnosti a vibrací dvouválcového V-motoru pomocí kompenzace vibrací FEVcom.

Díky své speciální konstrukci s aktivní kompenzací vibrací a výhodným uložením agregátu vykazuje představené řešení optimální hodnoty v testech NVH (Noise-Vibration-Harshness), takže dojem nehlučného elektrického provozu po aktivaci systému Range Extender není téměř narušen.

Systém Range Extender umožňuje dosažení značné flexibility při stanovení strategie provozu. V závislosti na okamžiku aktivace a zatížení, která jsou stanovena pro jeho provoz, lze optimalizovat "filozofii provozu" agregátu velmi přesně v souladu s příslušnými podmínkami použití.

Výhody agregátu jsou jednak v tom, že dochází ke zmenšení baterie a snížení nákladů na baterii a současně ve snížení takto vzniklého dodatečného zatížení. Kromě toho může být dosaženo obvyklého dojezdu bez dlouhého dobíjení cestou. Řidič tak nemusí mít strach z dojezdu, který patří k argumentům proti zavedení elektromobilů, který nelze podceňovat.

Odborníci a zákonodárci vnímají systém Range Extender obecně jako průkopníka cesty pro širší akceptanci elektromobilů a vycházejí z toho, že tak vznikne zcela nový typ velmi malých zážehových motorů. Vzhledem k tomu, že se tyto motory dostávají jen zřídka na výrobní linky výrobců automobilů a pravděpodobné počty zpočátku nebudou příliš vysoké, nabízejí se dodavatelům atraktivní možnosti. Společnost Rheinmetall Automotive jednak disponuje širokým výrobním portfoliem a jednak má v této oblasti také nezbytné kompetence v oblasti vývoje. Modul, který nabízí univerzální možností vestavby navíc umožňuje pozitivní efekt stupňování a omezení náročnosti vývoje a aplikace.

Nový agregát od Rheinmetall Automotive zahrnuje dvouválcový zážehový motor v uspořádání V - s vertikální klikovou hřídelí a dvěma generátory s pohonem ozubeným soukolím. Všechny komponenty jsou až na palivovou nádrž a chladič předem smontované do modulu připraveného k vestavbě. Stabilní klikový hřídel umožňuje nízkou výšku instalace, takže modul může být například instalován pod podlahou, nebo v prostoru pro rezervní kolo malého automobilu.

Tato možnost vestavby vychází svou minimální náročností modifikace vstříc běžné konstrukci vozidel a nabízí zajímavé možnosti uspořádání vozidel a stylizace malých automobilů. Agregát je koncipován tak, aby byla rozhraní vozidla redukována na minimum a integrace do vozidla byla co nejméně problematická. Systém Range Extender lze tímto způsobem redukovat na volitelné vybavení. Automobil tak může být dodán se systémem Range Extender nebo bez něj, a naplňuje tak myšlenku modulárního systému.

Technologie přemostění snižují náklady

Co se trhu s elektromobily týče, vypadá aktuální situace tak, že celá řada spotřebitelů se obává, že kapacita baterie by mohla být nedostatečná (obava z dojezdu), a kromě toho i vysokých vícenákladů. Přemosťovací technologie, jako je například systém Range Extender, může urychlit nástup generace vozidel poháněných akumulátorem, a podpořit tak zákonodárce ve snahách o snižování emisí CO2.

Systém Range Extender je kromě toho schopen elegantně vyřešit další omezení: V rozsahu teploty, ve kterém baterie dosahuje při nabíjení a vybíjení nevhodného stupně účinnosti, může systém Range Extender dodávat teplo nebo chlazení, což má ve výsledku další pozitivní dopad na snižování CO2. Díky systému Range Extender je možná jízda v obvyklém komfortu s topením a klimatizací, aniž by bylo nutné obávat se značného snižování dojezdu.

Rheinmetall Automotive AG

Karl-Schmidt-Straße 2-8
74172 Neckarsulm GermanyTelefon: +49 7132 33-0Fax: +49 7132 33-2796E-MailRoute

Filmy Range Extender