Permaglide®

Název Permaglide® je patentovanou výrobní značkou společnosti KS Gleitlager a představuje vlastnost výrobku trvalého kluzu bez opotřebení. Díky použití plastu na kovovém základním materiálu vzniká kombinace materiálů, která v sobě spojuje dobré kluzné vlastnosti, nosnost a tepelnou vodivost kovů. Použití tuhých maziv v plastové matrici umožňuje použití ložisek Permaglide® také bez mazání olejem nebo tukem.

Podle přání zákazníka a oblasti použití je k dispozici řada bezúdržbových materiálů a také materiálů nenáročných na údržbu.

Jejich struktura je v podstatě stejná: Porézní spékaná bronzová kostra, umístěná na nosný pás z oceli nebo bronzu, je impregnována směsí plastů. Hmota tuhého maziva vytváří mezi ostatními kluznými součástkami kluzný film. Zaručuje tichý provoz s konstantně nízkým součinitelem tření po celou dobu chodu. Toho je dosaženo směsí PTFE (polytetrafluoretylen) s tepelně vodivými příměsemi, které brání opotřebení.

Ne vždy je možné splnit nároky kladené při použití kluzného ložiska pomocí produktů z bezúdržbových materiálů. V takových případech jsou k dispozici materiály nenáročné na údržbu. Zde vzniká kluzná vrstva, která zachycuje zatížení opotřebením, z matrice PVDF (polyvinylidenfluorid).

Za účelem snížení součinitele tření a lepší vodivosti tepla jsou matrici přidány speciální komponenty. Dodatečně může být povrch kluzné vrstvy volitelně vybaven mazacími kapsami pro zachycení tuku nebo oleje.

U ložisek Permaglide® s extrémně vysokou výkonností používá KS Gleitlager plastovou matrici PEEK (polyetheretherketon), která je pomocí speciálních nanoskalovaných výplní modifikována pro vylepšení tribologie.

Stejně jako u motorových ložisek určují také u ložisek Permaglide® zvyšující se technické požadavky a pokud možno malý montážní prostor možnosti vývoje. Zde se osvědčují rozsáhlé zkušenosti specialistů KS Gleitlager. Podle přání zákazníka nejsou cíleně vyvíjeny jen geometrie a tvary ale také optimalizace systémů kluzných vrstev vytváří produkty s cíleně nastavovanými pohybovými parametry. Kromě toho se nemusí konstrukce konstrukční skupiny zákazníka přizpůsobit kluznému prvku; ložiska Permaglide® se optimálně přizpůsobí designu konstrukční skupiny.


Značky jsou chráněny.

KS Gleitlager GmbH

Am Bahnhof 14
68789 St. Leon-Rot
Germany
Telefon: +49 62 27-5 60Fax: +49 62 27-5 63 02E-MailRoute