Kovová kluzná ložiska

Méně tření – více dynamiky
Výkonová a momentová charakteristika motoru moderních benzínových a vznětových motorů ve spojení se stávajícími montážními prostorami si vyžadují extrémně nosné pánve ojnice a klikového hřídele bez náchylnosti k opotřebení a s malým třením. Ojniční pouzdra si vyžadují nejmenší tloušťky stěny, nejvyšší nosnost a malý sklon ke korozi. Kovová pouzdra a axiální podložka v převodovkách musí vykazovat vysokou odolnost proti opotřebení, korozi a vysokou flexibilitu.

Při realizaci hlavního cíle vývoje - vyšší výkon při nižších emisích u všech nových vozidlových motorů - se KS Gleitlager osvědčil jako specialista na všechna kluzná uložení. Ke splnění specifických požadavků zákazníka je možné nabídnout z široké nabídky materiálů příslušné optimální kluzné materiály.

Základ je tvořen třemi rozdílnými skupinami kluzných materiálů:

První skupina materiálů zahrnuje klasické materiály kluzných ložisek hliník-cín, v poslední době také s obsahem křemíku pro snížení opotřebení. Z interně odlévaných předlitků jsou v definovaných, navzájem sladěných krocích válcování a žhavení tvořeny pásy pro následné plátování. Při plátování válcováním jsou výsledkem různé sdružené materiály ocel-hliník, které se používají jako takzvaná 2-materiálová ložiska pro spalovací motory. Z těchto materiálů se kromě ložiskových pánví motoru vyrábí také pouzdra a axiální podložky.

Druhou skupinu kluzných materiálů tvoří bronz, které jsou napékány na ocel, a tyto tvoří základní materiály pro takzvané 3-materiálové ložiskové pánve pro vozidlové motory.

Vedle zmíněného materiálu ocel-hliník vyrobeného plátováním a spékaných materiálů ocel-bronz existuje třetí skupina materiálů KS Gleitlager, která obsahuje slitiny bronzi nebo mědi kontinuálně lité na pásovou ocel. Tyto materiály se vyznačují nejvyšší dynamickou nosností při dostatečné houževnatosti. Optimálně se hodí pro použití jako pánve ojničních ložisek pro vznětové motory s vysokým výkonem.

Ale nejen kluzný materiál a geometrie vytvářejících pracovních procesů mají vliv na funkci kluzného ložiska. Optimální záběh a trvalý chod bez nadměrného opotřebení jsou zajišťovány optimálním povrstvením. Spektrum možných povrchových úprav zahrnuje u KS Gleitlager jak elektrochemicky odloučené galvanické vrstvy, tak i syntetické vrstvy kluzného laku, a také vrstvy naprašované pod vysokým vakuem (PVD)


Značky jsou chráněny.

KS Gleitlager GmbH

Am Bahnhof 14
68789 St. Leon-Rot
Germany
Telefon: +49 62 27-5 60Fax: +49 62 27-5 63 02E-MailRoute