Aktuátory

V normálním případě probíhá zátěžové řízení u benzínových motorů škrcením nasávaného vzduchu. Tato regulace je způsobena hrdlem škrtící klapky, současně je ale možné realizovat ještě další funkce jako regulaci volnoběhu, regulaci rychlosti jízdy nebo kontrolu prokluzu.

Také moderní koncepty, jako benzínové motory s přímým vstřikováním nebo variabilní ovládání ventilů si vyžadují škrticí nebo regulační klapku pro oblasti "homogenní tvoření palivové směsi" nebo "ovládání zbytkových plynů". Všechny tyto možnosti ovlivnění nasávaného vzduchu a s nimi požadované funkce jsou realizovatelné pomocí elektromotorických škrticích klapek (EDR-E).

Současně EDR-E nabízí u benzínových motorů možnost snížení spotřeby a emisí. Také vznětové motory dnes pro přesné dávkování zpětného vedení spalin potřebují regulační klapku.

Základním konceptem všech škrtících nebo regulačních klapek je motor na stejnosměrný proud s dvoustupňovým pohonem. Integrovaná regulace polohy, redundantní vratný systém a možnost zvolení průměru klapek menších než 40 až 90 mm, to je pouze několik z funkcí a možností, které tento systém nabízí zákazníkům.

U benzínových a vznětových motorů existuje celá řada ovládacích a řídících funkcí, které probíhají pomocí řízení dráhy nebo úhlu. Jedná se například o přestavení klapek sacího potrubí u spínacího sacího potrubí nebo ovládání klapek pohybu vzduchu pro vedení vzduchu a optimalizaci pohybu náboje.

Ve výfukové větvi jsou klapky používány ke snížení emisí a optimalizaci akustiky. Práci, kterou dříve prováděli podtlakové aktuátory, přebírají ve stále rostoucí míře elektrické hnací moduly (EAM).

Otočný pohyb motoru na stejnosměrný proud je zde pomocí pohonu přeměňován na úhlovou polohu. Je možné dosažení vysokých přestavovacích rychlostí a nastavovacích sil. V závislosti na požadavcích se používá převodovka s čelním ozubením nebo šneková převodovka. Obsáhlá sestava, zahrnující základní regulátory a také "inteligentní" regulátory (EAM-I), které díky internímu zpětnému hlášení umožňují regulaci polohy, zajišťuje splnění všech zákaznických požadavků.

Stejně tak je samozřejmostí samočinná kalibrace, protokoly vlastní diagnostiky a komunikace se systémy BUS. V závislosti na místě použití jsou skříně vyrobeny z hliníku nebo plastu.


Značky jsou chráněny.

Pierburg GmbH

Alfred-Pierburg-Str. 1
41460 Neuss
Germany
Telefon: +49 2131 520 01Fax: +49 2131 520 645E-MailRoute