Ochrana životního prostředí

Společnost Rheinmetall Automotive AG si uvědomuje svou odpovědnost za lidstvo a životní prostředí. Z tohoto podnikatelského závazku k obchodování s ohledem na životní prostředí a budoucnost se vykrystalizovaly zásady koncernu v oblasti politiky životního prostředí. Zde stanovené cíle neustálého snižování provozního zatěžování životního prostředí také nad rámec zákonných minimálních požadavků se snažíme splňovat se zohledněním faktorů relevantních pro životní prostředí po celý proces vytváření hodnot, obzvláště již v době vývoje výrobků a výrobních procesů.

Pro zajištění dodržení stanovených cílů v oblasti politiky životního prostředí byly v národních a mezinárodních výrobních podnicích zavedeny systémy managementu životního prostředí a certifikovány podle mezinárodně uznávaných ekologických standardů ISO 14001. Našim angažovaným spolupracovníkům, kteří jsou pověřeni tématy životního prostředí vděčíme za to, že se díky školení a informacím u pracovníků koncernu na široké úrovni vyvinulo pozitivní vědomí v oblasti životního prostředí.

Představenstvo se ve své sociální povinnosti zaměstnancům a ze své podnikatelské zodpovědnosti zavázalo k jednání, které je dlouhodobě orientováno na ochranu životního prostředí.

  • Odpovědnost za životní prostředí jako podnikatelské pravidlo jednání
  • Plynulé snižování provozního působení na životní prostředí
  • Výrobky a výroba šetřící zdroje a energii
  • Zavedení a udržení systémů managementu životního prostředí
  • Podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí spolupracovníků
  • Vývoj zaopatření a opatření v případě nouze
  • Připravenost k veřejnému dialogu

Kontakty

Joachim Kühner

Rheinmetall Automotive AG
Karl-Schmidt-Straße 2-8
74172 Neckarsulm GermanyTelefon: +49 7132 33-0Fax: +49 7132 33-52851E-Mail