Tiráž

Zastupující představenstvo
Horst Binnig (Chairman), Olaf Hedden, Peter Sebastian Krause

Osoba odpovídající za obsah podle § 5 německého telekomunikačního
zákona a § 55 německé státní smlouvy o rozhlasovém vysílání

Rheinmetall Automotive AG
Podniková komunikace
Peter Hartung

Tel. +49 7132 33-0
Fax +49 7132 33-3150

Kontaktní osoba, daně
Rheinmetall AG
Central Department Taxes
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf

Dr. Ingo Ernsting
Tel. +49 211 473-01
Fax +49 211 473-4344

Sídlo okresního soudu: Stuttgart
Zápis do obchodního rejstříku č.: HRB 109233
DIČ: DE 170727216

Webmaster
markenkontur
Ulrich Fischer

Tel. +49 2325 9297 63
Fax +49 2325 9297 9763
E-Mail: mail(at)markenkontur.de

1. Ručení za obsah
Všechny poskytované informace jsou společností Rheinmetall Automotive AG nabízeny nezávazně a s vyloučením jakékoliv záruky nebo příslibu.

Informace uvedené v rámci naší internetové nabídky byly společností Rheinmetall Automotive AG svědomitě vyhledány a zkontrolovány. Přesto nejsou omyly vyloučeny, informace nemusí být úplné nebo mohlo dojít ke změně již uvedených informací. Za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu uvedených informací proto společnost Rheinmetall Automotive AG nepřebírá žádnou záruku nebo ručení. Je vyloučeno jakékoliv ručení společnosti Rheinmetall Automotive AG za škody, především za škody přímé nebo nepřímé a za škody hmotné nebo nehmotné vyplývající z použití nebo z nesprávného použití informací, neúplných resp. chybných informací uvedených na internetových stránkách společnosti Rheinmetall Automotive AG, s výjimkou škod vzniklých úmyslně nebo z důvodu hrubé nezodpovědnosti společnosti Rheinmetall Automotive AG.

Společnost Rheinmetall Automotive AG si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení, nebo zveřejnění částečně nebo s konečnou platností ukončit. Povinnost aktualizace informací obsažených na internetových stránkách neexistuje.

I když se společnost Rheinmetall Automotive snaží o to, aby byly stránky společnosti Rheinmetall Automotive AG udržovány bez virů, záruku za to MS Motorservice International neposkytuje. Před stažením informací jste pro vlastní ochranu povinni zajistit přiměřené bezpečnostní zařízení a virový prohlížeč.

2. Ručení za odkazy
Rheinmetall Automotive AG v rámci své internetové nabídky zřídil odkazy na cizí stránky. Rheinmetall Automotive AG se důrazně distancuje od obsahů všech odkázaných stránek. Rheinmetall Automotive AG nepřebírá za obsahy těchto stránek ani odpovědnost, ani si společnost Rheinmetall Automotive AG tyto stránky a jejich obsahy neosvojuje. Společnost Rheinmetall Automotive AG odkázané informace nekontroluje a za jejich obsahy a informace nepřebírá odpovědnost. Za obsahy odkázaných stránek je odpovědný výhradně jejich provozovatel.

Použití odkazů na cizí internetové stránky probíhá na Vaše riziko. Ručení společnosti Rheinmetall Automotive AG za takto vzniklé škody je vyloučeno.

3. Vyloučení záruky
V případě akciových kurzů společnosti Rheinmetall AG a akciových společností v rámci skupiny Rheinmetall se s patnáctiminutovou časovou prodlevou snažíme zobrazovat nejaktuálnější kurzy, které ovšem nejsou určeny pro běžný obchod s akciemi. Rheinmetall v příslušných kurzovních informacích neinformuje o příp. nepřesnostech, zpožděných informacích z burzy a o souvisejících transakcích. V rámci informací, které jsou uvedeny na naší webové stránce, neprovádíme reklamu na nákup akcií nebo na obchodování s akciemi. Veškeré informace můžeme odstranit, změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění.

4. Autorská práva
Obsah a struktura webových stránek společnosti Rheinmetall Automotive AG podléhají ochraně na základě autorského práva a jiných ochranných zákonů. Pro úplné nebo částečné kopírování, úpravu, předávání, zpracování nebo jiné zhodnocení informací a dalšího obsahu webových stránek Rheinmetall Automotive AG (elektronicky, digitálně nebo jiným způsobem), především pak použití textů, částí textů, obrazového materiálu, ochranných značek a ochranných známek  je nutno si vyžádat předchozí písemný souhlas společnosti Rheinmetall Automotive AG.

5. Prohlášení o ochraně dat
Údaje, které jste uvedli, spadají zčásti pod ochranu spolkového zákona o ochraně dat. Tuto skutečnost odpovídajícím způsobem zohledňujeme. Rheinmetall Automotive AG jmenovala podle § 4f BDSG odborného a spolehlivého spolupracovníka pověřeného ochranou dat.

Evidence a zpracování osobních údajů
Můžete využít naší internetové nabídky zásadně bez sdělení své identity. Prohlašujete při zaslání svých informací (které nám sdělujete v kontaktních políčkách), že jste srozuměni s tím, že je možné je použít k obchodním účelům (zaslání vyžádaných materiálů/informací, zpracování za účelem reklamy a výzkumu trhu), pokud jste tuto možnost nepopřeli. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám udělili, s účinností do budoucna. Výslovně prohlašujeme, že k předání třetí straně ke komerčním nebo nekomerčním účelům nedojde. Při každém přístupu k obsahu internetové nabídky se ke statistickým účelům zpracovávají následující údaje, přičemž přitom jednotlivý uživatel zůstává anonymní:

  • referenční strana (strana, z jejíhož odkazu se přešlo na stránky Rheinmetall Automotive)
  • vyhledávací pojem (pro vyhledávače)
  • IP se vyhodnocuje k určení země původu a poskytovatele
  • Prohlížeč, provozní systém, instalované plugin a rozlišení obrazovky
  • Doba pobytu na stránkách

Používání cookies
Tato stránka používá "cookies". Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu použití webových stránek. Můžete zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče:

Microsoft Internet Explorer: V menu Nástroje / Možnosti internetu / Ochrana osobních údajů / Posuňte posuvník nahoru k "Blokovat všechny soubory Cookies". Potvrďte změnu.
Mozilla Firefox: V menu Nástroje / Možnosti / Soukromí / Smazat / Cookies / Smazat soukromé údaje. Potvrďte změnu.

Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které tak umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Informace o tom, jak tuto stránku využíváte, vytvořené prostřednictvím cookie jsou zpravidla přenášeny na server firmy Google v USA a tam ukládány.

V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce je však vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. Anonymizace IP adresy na této webové stránce je aktivní. Společnost Google bude tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky používat k tomu, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby vytvářela hlášení o vašich aktivitách na této webové stránce a aby mohla poskytovat další služby pro provozovatele webových stránek spojené s využíváním webových stránek a internetu.

Google nespojí IP adresu odeslanou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics s jinými daty společnosti Google. Uložení cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebude moci eventuálně využívat všechny funkce v plném objemu této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďováni dat zaměřených na vaše používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookie (vč. vaší IP adresy), a také zpracování těchto dat ze strany Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro webový prohlížeč, který se nachází pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternativně k programu browser-add-on nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte, prosím, na tento odkaz, abyste službě Google Analytics zabránili v budoucnosti ve shromažďováni dat v rámci této webové stránky (funkce opt out funguje pouze v prohlížeči a jen pro tuto doménu). Na vaše zařízení se uloží cookie opt-out. Smažete-li své cookies v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu. Aktuálně souhlasíte. Pro zrušení souhlasu klikněte sem.

Google Tag Manager and Google Maps
Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze spravovat tagy webové stránky prostřednictvím plochy. Google Tool Manager implementuje výlučně tagy. To znamená: Nepoužívají se cookies a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tool Manager aktivuje ostatní tagy, které opět případně shromažďují data. Google Tag Manager však neumožňuje přístup k těmto datům. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, zůstane platná pro všechny trackovací tagy, pokud jsou naimplementovány prostřednictvím Google Tag Manager.

Tato webová stránka používá Google Maps k zobrazení map a k vytváření plánů cesty. Služba Google Maps je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Požíváním této webové stránky souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a využitím automaticky získaných i vámi zadaných dat společností Google, některým z jejích zástupců nebo třetím poskytovatelem. Podmínky pro použití Google Maps najdete na Podmínky pro použití Google Maps.

Podrobnosti naleznete v Centru ochrany dat google.de: Transparentnost a Možnosti volby a ustanovení o ochraně dat.

Dotazy
Pokud máte dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho spolupracovníka pověřeného ochranou dat, který je Vám k dispozici také v případě vyžádání informací, žádostí nebo stížností.

UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG

Dr. Heiko Haaz

Nützenberger Str 119

42115 Wuppertal

Tel.: #49 202 26574-0

Fax: #49 202 26574-19
Datenschutz-kspg[at]uimc.de